صداقت با خود

كوني صادقة مع نفسك،ولاتقلقي بما يفكر الآخرون حولك.

 إرفضي تعريفاتهم لك، وعرّفي نفسك بنفسك.

 

با خودت صادق باش و از اينکه ديگران در

 

 باره تو چگونه می انديشند نگران نباش

 

 تمجيدهای انان را نسبت به خودت رد کن

 

و خودت را با خودت بشناس

 

دونالد والترز
 
 
/ 0 نظر / 34 بازدید