امام خمينی

 حتی مخالفين امام خمينی نمی توانند منکر تاثير شگرف

ايشان در بيداری روح خود باوری و رشد فکری

 مردم ايران و حتی قسمتی از جهان بشوند .

 و چگونه اين اثردرجامعه پديدار شد روشن است

او مردی بود که ازنمد حکومت برای خود کلاهی

 ندوخته بود وجز به تکليف در نهايت خلوص

عمل نمی کرد . امروز اگر تنها همين خود باوری

 و رشد فکری  را در نظر بگيريم

انصاف می دهيم که کاری بس بزرگ و جاودانه

 توسط ايشان به انجام رسيده است . روحش شاد

/ 0 نظر / 33 بازدید