امانت و صداقت

در جایی دیدم که یکی از بزرگان دین فرموده بود :

به طول رکوع و سجود افراد نگاه نکنید بلکه به

امانتداری و راستگویی انان توجه کنید

زیرا طول دادن سجده و رکوع ممکن است

در اثر عادت باشد و اگر کسی ترک عادت کند

موجب وحشت و ترس او خواهد شد.

/ 0 نظر / 47 بازدید