وفا کو صفا کو؟!!

لطفا بخوانيد:!!

امام صادق (ع) فرمود: سه چيز است كه كسى را عذر

 وبهانه اى در آن نباشد: برگردانيدن امانت بصاحبش

خواه نيك و خواه بد، ووفاى بعهد خواه طرف مقابل

 از نيكان باشد يا از بدان، واحسان به پدر و مادر چه

نيك باشند و چه بد. (سفينة البحار و بحار: 204 و75)


ابومالك گويد: به امام سجاد (ع) عرض كردم: مرا

 بتمامى شرايع دينم آگاه ساز. فرمود:

سخن حق وقضاوت بعدل و وفاى بعهد.

اکنون مقايسه کنيد : ايا از دين نشانی می بينيد؟!!

 

/ 9 نظر / 51 بازدید
جاده ابريشم

نشان که چرا گاهی در درون انسانها البته ولی از آن تظاهر عينی هيچ در اين نوع که اينان دارند هيچ به من هم ير بزنئ

مریم حقیقت

سلام دوست من متشکرم از.... آرین تما م نداشته هایم را داشتن است دعا کنیم هیچ رای ِ حقی برنگردد توی این روزهای خوشبختی به روزاست شعر مرا با: رباعیها ودوبیتیهای به هم ناپیوسته!!! که: زاینده رود از اصفهان خالیست بی تو روشنی چراغی آیا؟ یا علی

خدا نجاتت دهد ای مرد بزرگ...

محمد

سلام آمدنت را به آرزو می نشینیم. از این صهیونیستهای بی شرف هر دروغی بر میاد. سلامتی و موفقیت را برای تمامی مومنین و خانواده شان آرزومندم. یاعلی(ع)

مریم آرامیان

راستی به کجا می روند؟ آقای علیرضا عسگری که امیدوارم خودکشی نکرده باشد. در اولويتها !!! یکی از پست های همین وبلاگش نوشته است که: يکی از افت های حکومت ها بی توجهی به اولويت هاست .عقل سالم حکم ميکند که اگر کسی در حال غرق شدن است و ديگری بر زمين افتاده و پايش شکسته! اول به نجات غريق اقدام کرد سپس به پاشکسته رسيدگی نمود. بزرگترين وظيفه دولتها برقراری امنيت است و متاسفانه انچه در شرق کشور اتفاق می افتد نشانگر بی توجهی يا بی عرضگی مسئولين امنيتی است . نيروهای مسئول بجای تامين امنيت مردم برای جمع اوری ديشهای ماهواره بر اساس قانونی کههنوز توسط هيئت رئيسه مجلس اعلام وصول نشده است اقدام ميکنند . راستی به کجا ميروند ؟!!!

پارسوآ

موفق باشید